„КОГА МОЌТА НА ЉУБОВТА ЌЕ ЈА ЗАМЕНИ ЉУБОВТА ЗА МОЌ, ЧОВЕКОТ ЌЕ ИМА НОВО ИМЕ: БОГ." - ШРИ ЧИНМОЈ

Служење во Обединетите нации

Во 1970 година Шри Чинмој прими единствена покана да биде во служба на Обединетите нации.

Со лично охрабрување од неговиот драг пријател У Тант, третиот генерален секретар на Обединетите нации, Шри Чинмој ја започна неденоминалната „Пис медитејшн груп“ (група за медитација за мир) во седиштето на Обединетите нации во Њу Јорк. Од тогаш тој држеше медитации два пати неделно за делегатите и персоналот со цел поттикнување на највисоките идеали на Повелбата на Обединетите нации, имено мир, толеранција и соработка помеѓу луѓето.

Цврсто верувајќи во целите на Обединетите нации, Шри Чинмој опширно предаваше за улогата на Обединетите нации во маршот на човештвото напред кон мир и прими бројни признанија од лидерите и заедницата на Обединетите нации.

Изјава за мисијата од Шри Чинмој:

МЕДИТАЦИЈА ЗА МИР ВО ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

„Ние веруваме дека секој човек го има потенцијалот за да ја достигне Крајната Вистина. Ние исто така веруваме дека човекот не може и нема да остане несовршен засекогаш. Секој човек е инструмент на Бог. Кога ќе дојде време секоја посебна душа ги слуша внатрешните пораки на Бог. Кога човек го слуша Бог неговите несовршености се претворени во совршености, неговото незнаење во знаење, неговиот ум кој постојана бара во светлина која се открива и неговата несигурна реалност во сеисполнувачка Божественост.“

„Слушав за Вас од многу, многу луѓе. Кој и да ми зборуваше за Вас беше полн со благодарност и восхит, и јас лично чувствувам дека Вие правите најзначајна задача за Обединетите нации. За мене е огромна привилегија да Ве видам. Ве молам почувствувајте ја мојата искрена почит и искрена грижа за она што Вие го правите за човештвото.“ – У Тант, трет генерален секретар на Обединетите нации

„Знам колку многу придонесовте за нашите напори во Обединетите нации да рабоитме за мир, да работиме за разбирање, да го премостиме јазот помеѓу богатите и сиромашните луѓе во светот и да се обидеме да ги подобриме животите на толку многу луѓе кои страдаат.“ – Курт Вајдхајм, четврт генерален секретар на Обединетите нации

„Шри Чинмој, Вие сте срцето на Обединетите нации. Во сите години кога бев генерален секретар, и дури и претходно, Вие бевте секогаш со нас. Вашата порака беше секогаш со нас и ние бевме инспирирани од Вас.“ -  Хавиер Перез де Куељар, петти генерален секретар на Обединетите нации

„Низ Вашите молитви, медитации, концерти и глобалната „Трка на мирот“ Вашата работа поврза вљубеници во мирот во повеќе од 100 земји и го надополни тоа во светската организација.“ – Кофи Анан, седми генерален секретар на Обединетите нации

„...бидејќи војните започнуваат во умот на луѓето, во умот на луѓето треба да се изгради одбраната на мирот.“ – Устав на УНЕСКО (Образовна, научна и културна организација на Обединетите нации)

„Мир не е отсуство на војна. Надворешно две земји може да не се во војна, но доколку тие внатрешно негуваат агресивни мисли, непријателски мисли, тоа е исто војна.“ - Шри Чинмој

„Мир е присуство на хармонија, љубов, задоволство и единство. Мир е поплава од љубов во светското семејство. Мир е единство на универзалното срце и единство на универзалната душа.“ – Шри Чинмој

„Надворешната порака на Обединетите нации е мир. Внатрешната порака на Обединетите нации е љубов. Најдлабоката порака на Обединетите нации е единство.“ – Шри Чинмој