„КОГА МОЌТА НА ЉУБОВТА ЌЕ ЈА ЗАМЕНИ ЉУБОВТА ЗА МОЌ, ЧОВЕКОТ ЌЕ ИМА НОВО ИМЕ - БОГ." - ШРИ ЧИНМОЈ

Шри Чинмој

  • Биографија
  • Концерти за мир
  • Служење во Обединетите нации
  • Средби со светски лидери
  • Награди
  • Мир и единство помеѓу верите
  • Џарна-Кала уметнос
  • Сон-Слобода-Мир-Птици
  • Подигнување на тежини
  • Фотогалерија