„КОГА МОЌТА НА ЉУБОВТА ЌЕ ЈА ЗАМЕНИ ЉУБОВТА ЗА МОЌ, ЧОВЕКОТ ЌЕ ИМА НОВО ИМЕ: БОГ." - ШРИ ЧИНМОЈ

Медитација

Медитација: јазикот на Бог

Прво и основно: како да се почне? 

Совладување на основите

Концентрација, медитација и контемплација... 

Твоето духовно срце: дом на мирот

Тивок ум

Молитва и медитација: две крилја за летање

 
 
Музика и медитација: звук и тишинаМоќта на мантрата

Приемливост: отварање кон светлината

Зачувување на вашата радост

Дали медитирам добро?

 Никогаш не се откажувај!


 Вашата секојдневна медитација: храна за душата

Медитација на дело: служење на другите

 

Медитација: практичен решавач на проблемите

Гуру: вашиот приватен учител

Да се медитира како ученик на Шри Чинмој

Разбирање на внатрешните искуства

 Самади: висина на божествената свест