„КОГА МОЌТА НА ЉУБОВТА ЌЕ ЈА ЗАМЕНИ ЉУБОВТА ЗА МОЌ, ЧОВЕКОТ ЌЕ ИМА НОВО ИМЕ - БОГ." - ШРИ ЧИНМОЈ

Медитација

Медитација - јазикот на Бог

Прво и основно - како да се почне? 

Совладување на основите

Концентрација, медитација и контемплација... 

Твоето духовно срце - дом на мирот

Тивок ум

Молитва и медитација - две крилја за летање

 
 
Музика и медитација - звук и тишинаМоќта на мантрата

Приемливост - отворање кон светлината

Зачувување на твојата радост

Дали медитирам добро?

 Никогаш не се откажувај!


 Твојата секојдневна медитација - храна за душата

Медитација на дело - служење на другите

 

Медитација - практичен решавач на проблемите

Гуру - твојот приватен учител

Да се медитира како ученик на Шри Чинмој

Разбирање на внатрешните искуства

 Самади - висина на божествена свест