„КОГА МОЌТА НА ЉУБОВТА ЌЕ ЈА ЗАМЕНИ ЉУБОВТА ЗА МОЌ, ЧОВЕКОТ ЌЕ ИМА НОВО ИМЕ: БОГ." - ШРИ ЧИНМОЈ

Шри Чинмој Мир-Цветање

Шри Чинмој Мир-ЦветањеПовеќе од 150 нации се посветија на мир како национални лидери на Шри Чинмој Мир-Цветање-Нации, приклучувајќи преку 900 обележја, главни градови и значајни места во овој глобален политички проект чии ентитети ја потврдија нивната посветеност на соработка, дијалог и мир.

Шри Чинмој Мир-Цветање-Нации ги вклучуваат Австралија, Бразил, Канада, Индија, Јапонија, Норвешка и Јужна Африка. Обележјата посветени како Шри Чинмој Мир-Цветање ги вклучуваат Монт Еверест, Матернхорн, Нијагарини водопади, Таџ Махал, Викториини водопади и Бајкалско Езеро.

„Чест е за Канада да се приклучи како нација за мир во меѓународната Шри Чинмој Мир-Цветање програма... Според зборовите на генералниот гувернер Жан Саув „Нека Шри Чинмој Мир-Цветање проектот остане долговечен придонес за светскиот мир за кој длабоко се надеваме и молиме.“ – заеднички потпишано од лидерите на сите пет политички партии кои ги претставуваат сите пратеници од сите партии, 4-ти ноември 1998 година

„Мир-Цветање го потврдува секое човечко суштество на земјата како негово сопствено, како дел од едно мирно и блажено семејство.“ – Шри Чинмој