„КОГА МОЌТА НА ЉУБОВТА ЌЕ ЈА ЗАМЕНИ ЉУБОВТА ЗА МОЌ, ЧОВЕКОТ ЌЕ ИМА НОВО ИМЕ - БОГ." - ШРИ ЧИНМОЈ

Движења за глобален напредок

  • Трка на мирот
  • Шри Чинмој Маратон Тим
  • Шри Чинмој Центар
  • Подигнување на светот со срцето на единството
  • Единство-Срце-Солзи и Насмевки
  • Песни на душата концерти
  • Шри Чинмој Улици
  • Шри Чинмој Мир-цветање