„КОГА МОЌТА НА ЉУБОВТА ЌЕ ЈА ЗАМЕНИ ЉУБОВТА ЗА МОЌ, ЧОВЕКОТ ЌЕ ИМА НОВО ИМЕ - БОГ." - ШРИ ЧИНМОЈ

Трка на мирот

Уживајте во некои прекрасни моменти од првиот месец на Трката на мирот во Северна Америка, 2016-тата година.